appnybjtp

หุ่นยนต์เพื่อการพาณิชย์

หุ่นยนต์เพื่อการพาณิชย์

แอปพลิเคชัน:เชิงพาณิชย์ (กาแฟ การศึกษา)
NEWKer ให้บริการแขนหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การศึกษา และด้านอัจฉริยะอื่นๆทดลองทำกาแฟไร้คนขับ ตู้ขายไอศกรีม การเขียนอัตโนมัติ การติดตามและถ่ายภาพตามเวลาจริง การสาธิตการสอน (รวมถึงการสอนการวางพาเลท การเชื่อม การตัด การแกะสลัก การมองเห็น และการใช้งานอื่นๆ)